"Ve hüceyrata hizmet eden yirmi dört bin mesame ve pencere vardır. O hüceyratta cazibe, dafia, mümsike, musavvire, müvellide namıyla her birisi bir maslahat için beş kuvvet çalışıyor." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, fenn-i menâfiü'l-a'zânın şerh ve beyan ettiği vecihle, insanın cisminde, her birisi bir menfaat için takriben iki yüz küsur kemik vardır. Ve her birisi bir fayda için altı bin damar vardır. Ve hüceyrata hizmet eden yirmi dört bin mesame ve pencere vardır. O hüceyratta câzibe, dâfia, mümsike, musavvire, müvellide namıyla, her birisi bir maslahat için beş kuvvet çalışıyor..."(1)

Cazibe ve dafia: İtme ve çekme kuvvetleri. Madde âleminde geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın tekvini bir kanunudur. Bu kanuna göre iki madde birbirini aralarındaki mesafe ile ters orantılı; kütle ve miktarlarıyla orantılı olarak çeker.

Bir cismin hareket durumunu etkileyen etkiye "kuvvet" denir. Evrendeki her türlü itme veya çekme eylemleri kuvvete birer örnektir. Örneğin, dünya cisimleri kendine doğru çekiyorsa cisimlere bir kuvvet uyguluyordur. Mıknatıs demiri çekiyorsa ona bir kuvvet uyguluyordur.

Mümsike: Tutan ve yapıştıran bir madde. Hücre bileşik bir varlık olduğu için, bileşenleri bir arada tutan bir ilahi kanun ve kimyevi bir madde olabilir.

Musavvire: Kanın küreciklerinden başka gıda maddesinden olup, azot ve sair maddeleri içine alan sulu cisim. Canlı hücrelerin vücudunu teşkil eden ve içinde çoğunun çekirdek bulunan albüminli maddeye denir.

Protoplazma: Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad.

Cansızlar, kimyasal bağların izin verdiği ölçüler içerisinde bir bileşime sahiptirler. Canlılar ise bu kimyasal bağların dizilimini özel bir şekilde saptarlar. Tüm canlılar genleri oluşturan çekirdek asitlerini genellikle DNA (bazı virüslerde RNA) içerirler. Gensiz bir canlılık düşünemeyiz. Çünkü genler değişik yaşam formlarının sentez ve replikasyonundan (eşlenmesinden) sorumludur. Tüm genler aynı birimlerden, fakat değişik dizilimlerden oluşmuştur. Dolayısıyla tüm canlıların yapısına giren protein, bu genlerin yapısal değişikliğine uygun olarak, her hücrede farklı amino asit dizilimine sahip olurlar. İlave olarak karbonhidrat, yağ ve su içerirler. Tüm bu maddelerin özel karışımı protoplazmayı meydana getirir.

Müvellide: Tevlit edici kuvve, meydana getirici kuvvet. Bu tabirlerin bilimsel detay ve karşılıkların ne olduğu bizim alanımıza girmediği için bir şey diyemiyoruz.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 4. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...