"Ve ihlâsla bir dirhem amel, ihlâssız batmanlarla amellere râcih olduğunu bilmekle ve tâbiiyeti dahi, sebeb-i mes'uliyet ve hatarlı olan metbûiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlâsı kazanır,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fiil ve davranışlarımız Allah rızası için olursa değer kazanır. Aksi takdirde hiç bir manası ve faydası olmaz. Başında bir rakamı olmayan binlerce sıfırların hiçbir değeri yoktur. Bir tane 1 rakamı binlerce sıfırdan daha kıymetlidir.

"Bu mühim marazın merhemi ve ilâcı, 'El-hubbu fillâh' sırrıyla, tarik-i hakta gidenlere refakatle iftihar etmek; ve arkalarından gitmek; ve imamlık şerefini onlara bırakmak; ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enâniyetinden vazgeçip ihlâsı kazanmak; ve ihlâsla bir dirhem amel, ihlâssız batmanlarla amellere râcih olduğunu bilmekle ve tâbiiyeti dahi, sebeb-i mes'uliyet ve hatarlı olan metbûiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlâsı kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir."(1)

İhlas ve samimiyet açısından, tabi olmak tabi olunmaktan, bağlı olmak bağlı olunmaktan, memur olmak amir olmaktan, asker olmak komutan olmaktan daha sağlam, daha salim ve daha selametli bir yoldur.

Çünkü imamlık, komutanlık, liderlik, amirlik gibi şeyler zor ve meşakkatli işlerdir. Bu makamlar; tahkik-i bir iman, büyük bir feragat, sağlam bir takva ve kuvvetli bir ihlas gerektirirler. Şayet bu büyük vasıflar kişide yoksa bu ulvî vazifelerin altından kalkamadığı gibi, bulunduğu makam yüzünden iman hizmetine büyük zararlar verir ve diğer iman erlerini de rahatsız ederler. Bu sebeple memurluğu amirliğe tercih etmek yani hizmette öne geçip başkalara hükmetme hevesine kapılmadan ihlasla çalışmak gerekir.

Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve kavganın en mühim sebeplerinden birisi de bu baş olma sevdasıdır. Gözünü neferliğe değil de komutanlığa diken adam tehlikeli bir yoldudır. Çünkü bu tip adamlarda mevki hırsı, şöhret tutkusu ve benlik duygusu çok yüksek olur ve uğurda önüne geçen herkesi ezip geçmekte bir beis görmez. Bu da ister istemez âlem-i İslâm'da büyük bir ihtilafı, kavgayı ve kargaşayı körükler ve körüklemektedir. Tarihte bunun birçok acı misalleri vardır.

Sadece Allah’ın rızasına talip olmuş muhlis bir mümin için amir olmak memur olmaktan daha cazip değildir. Allah’ın rızası sadece baş olmakta değil, meşru olan her yerdedir. Gaye Allah’ın rızası, mefkûre ihlas olduktan sonra, nefer olmakla komutan olmak arasında fark yoktur. Birisi ısrarla ve hırsla ittifakın rağmına baş olmak istiyor ise, onda ihlas yok demektir.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ÜmitSN
Allah razı olsun... Vesselam
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...