"Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'ân'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur'ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazan'da nüzul etmiş. O Kur'ân'ın zaman-ı nüzulunu istihzar ile o semâvî hitabı hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerifte nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'ân'ı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitâbât-ı İlâhiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekremden (a.s.m.) işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrâil'den, belki Mütekellim-i Ezelîden dinliyor gibi bir kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'ân'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir."(1)

İnsan Ramazan ayında oruç ile hayvanî ve nebatî ihtiyaçlarından sıyrılarak melekleşiyor ve hâdiselere daha nuranî daha safi bakabiliyor. En azından Ramazan ayında bunu yapmak mümkündür.

Kur’an, Ramazan ayında indirilmeye başladığı için, Kur’an’ı okurken veya dinlerken, hem yeni nazil oluyormuş gibi okumak ve dinlemek hem Allah’ın bize hitap ettiğini düşünmek hem Peygamber Efendimiz (asm)'in bize ilk ilan etmesi gibi hayal etmek hem Cebrail (as)’in vahyi bize getiriyormuş hissi ile dinlemek gerekir deniliyor. Bu bakış açıları ile Kur’an’ı okumak veya dinlemek, insana çok büyük bir kudsiyet ve nuraniyet verir.

İnsan, Kur’an'ı ister tilavet noktasından ister mânasını ders verme noktasından, diğer insanlara tercümanlık da yapmalıdır. İnsan, malumatı nisbetinde Kur’an ile diğer bir insanlar arasında köprü kurmalı ve tercüman olmalıdır. Yani mü’minler olarak Kur’an’ın hakikatlerini diğer muhtaç gönüllere ulaştırmak boynumuzun borcudur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hamditas
Cebrail (as)’in vahyi bize getiriyormuş hissi ile dinlemek değil de, cebrail bize o ayetleri tebliğ ediyomuş hissi ile dinlemek daha iyi olur
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
''İnsan Kur’an'ı ister tilavet noktasından ister manasını ders verme noktasından diğer insanlara tercümanlık da yapmalıdır. Her insan, Kur’an ile diğer bir insan arasında köprü kurma ve tercüme yapma potansiyeline sahiptir. Yani müminler olarak Kur’an’ın hakikatlerini diğer muhtaç gönüllere ulaştırmak boynumuzun borcudur.'' Şu vazifeyi hiç bir dünyevi menfaat gözetmeden yapmaya gayret eden ve tebliğ ettiğini yaşamaya çalışandan ALLAH'U TEALA EBEDİYYEN RAZI OLUR inşallah.İhtiyacımız olan tam da budur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...