"Ve keza, bir neviden bir ferdin, bütün efraddan imtiyazını temin edecek teşahhus ve taayyününün kalem-i kudretle yazılması, bütün nev-i beşerin, meselâ, efradının nazar-ı kudrette meşhud ve..." Bu paragrafı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir insan ayrı bir alemdir. İnsanlar görünüşte birbirlerine benzeseler de gerçekte her insan kendine has özelliklere sahip olarak yaratılmıştır. Kısacası her insan bir kez yaratılmıştır ve hiçbir insana benzememektedir. Azaların sayısı aynı ise de mahiyet ve şekil olarak çok farklıdır. Bunun en belirgin örneği ise insanın simasıdır. Hiçbir insanın yüzü diğer bir insana benzemez. Bu farklılık sadece yüzde değildir, her insanın gerek cisim ve gerekse ruh mekanizması tamamen birbirinden faklıdır.

Durum böyle olunca, yani bir insan diğerine benzemez olunca, karşımıza şu soru çıkar; bir insanın diğerlerine benzememesi için, Hz. Âdem (as)'den günümüze kadar gelen insanların farklı olması için, bütün insanları bir anda görmek lazım değil midir?

İşte soru konusu olan pasajdaki tespitler, bu sorunun cevabının teşkil etmektedir. Yani madem hiçbir insan, yek diğerine benzemiyor, öyle ise Allah bütün insanları bir anda görüyor ve yaratılacak son insanı diğerlerinden farklı yaratıyor.

Bütün insanları bir anda müşahade etmeyen bir ilim ve kudret bu farklılığı yaratamaz ve yapamaz. Öyle ise bir insanı kim yaratmış ise bütün insanları da o yaratmıştır. Bu kaide yalnız insanlar için değil, bütün neviler için geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.Jet hızıyla cevap geldi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
özgül
ALLAH RAZI OLSUN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...