"Ve keza, bu güzel, müzeyyen, münevver masnuatın Sanii için mücerred manevi bir cemal vardır. Ve Onun, o mahfi hüsün ve cemal için pek çok mehasin ve letâifi vardır ki, kısa akıllarımızla idrak edemeyiz..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza, bu güzel, müzeyyen, münevver masnuatın Sanii için mücerred manevi bir cemal vardır. Ve Onun, o mahfi hüsün ve cemal için pek çok mehasin ve letaifi vardır ki, kısa akıllarımızla idrak edemeyiz. Ezcümle, o cemalin kesif ayinelerinden biri sath-ı arzdır. Bu sath-ı arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavsif, ilan ve izhar eder."(1)

Allah’ın Zât’ının, şuunatının, sıfatlarının ve isimlerinin idrak ve ihata edemeyeceğimiz manevî bir güzelliği vardır. Bu güzelliğin mahiyetini hakkıyla ancak Allah bilir, kıymetini de ancak O takdir eder.

Kâinattaki ve masnuattaki bütün güzellikler, Allah’ın o sonsuz ve mücerred olan güzelliğinin çok perdelerden geçmiş zayıf birer işaretleri ve gölgeleri hükmündedirler. Bu güzellikler Allah’ın sonsuz güzelliğine bir ölçü olamazlar; ancak birer işaret olabilirler. Bütün mahlûkat Allah’ın sonsuz güzelliğini ilan etme hususunda kesif ve sönük bir ayna gibidir.

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

erhangul01

Allah cc. razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...