"Ve keza اِنّاَ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ sadefi de o makasıd-ı erbaa cevherlerini tazammun etmiştir." Kevser suresinde Kur'an'ın dört ana konusu var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" رَبِّ الْعَالَمِينَ adaletle nübüvvete remizdir. Çünkü terbiye, resuller vasıtasıyla olur. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ zaten sarahaten haşir ve kıyamete delâlet eder. Ve keza اِنّاَ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ sadefi de o makasıd-ı erbaa cevherlerini tazammun etmiştir."(1)

Dört unsur: Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet...

Bu ayetin ifadesinde bir konuşan ve kevseri veren vardır ki, vermek ve hitap makamı ancak Allah’a mahsustur ki, burada tevhid açıkça görünüyor. Allah emir ve hitabını ancak Peygamber (asm)'e yapar öyle ise, muhatap ve kevserin verildiği kişinin peygamber olduğu çok açık ve nettir.

Kevserin ahirete olan işareti zahirdir, zira Kevser ahirete ait bir mükafat olarak takdim ediliyor. Mükafat da ancak ibadetin karşılığıdır. Bu ayetin Kur’an’ın dört temel konusu olan tevhid, nübüvvet, haşir ve ibadeti tazammum ettiği sabit olmuştur.

Özet olarak; Allah Kur’an’ın bu dört temel konusunu bütün ayetlerin içine serpiştirmiştir. Kimi ayetlerde bu dört mesele zahir olarak görünürken, kimi ayetlerde de zımni ve işari olarak görünür. Yukarıda verdiğimiz iki örneği kalıp olarak diğer ayetlere de tatbik edebiliriz. Tabi bütün ayetlerin içinde bu dört meseleyi göstermek; ancak rasih ve sağlam bir ilimle mümkündür. Biz burada sadece Üstad'ın işaret ettiği yönleri göstermeye çalıştık.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Suresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...