Block title
Block content

Ve keza, kâinat yüzünde hüsn-ü zâtîyi gösteren bir hüsn-ü arazî ve bir cemâl-i mücerredi gösteren bir cemâl-i hazîn ve mahbub-u hakikîye işaret eden...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cemal-i mücerred; manevi cemal ve güzellik demektir. Manevi bir cemal ise, ancak maddi ayinelerde görünebilir. Dolayısıyla mahlukatta görünen maddi camal, arazi bir güzelliktir. Bu güzelliğin kaynağı mahlukatın kendisi değildir. Arazi güzellik ise geçici ve muvakkattır. Geçici ve fani olan her şey hüzün vermektedir. Dolayısıyla kainattaki bütün güzelliklere camal-i hazin demek mümkündür. Bu hüzün ise, baki ve daimi bir cemalin varlığına işaret etmektedir. O ise, mahbubu hakiki olan cemal-i İlahi'dir. Zira;

"Güzel değil batmakla kaybolan bir mahbup. Çünkü zevâle mahkûm, hakikî güzel olamaz. Aşk-ı ebedî için yaratılan ve âyine-i Samed olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli." (1)

Hiç şüphesiz, nihayetsiz kaabiliyet-i muhabbet nihayetsiz bir cemal'in varlığını ister.

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...