"Ve keza, Kur’ân-ı Kerim'in bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediyenin bütün milletlere şâmil olduklarını tasrih etmek üzere,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِاْلاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Onlar sana indirilen Kur'an'da, senden önceki peygamberle indirilen kitaplara da inanırlar. Onlar, ahirete de kesin olarak İmân etmiş kimselerdir."

"Ve keza, Kur’ân-ı Kerimin bütün ümmetlere ve risalet-i Muhammediyenin bütün milletlere şâmil olduklarını tasrih etmek üzere, her iki اَلَّذِينَ ile مُتَّقِينَ ’nin her iki kısmına tansis edilmiştir."(1)

Burada "onlar" kelimesinin, her iki ayete bakan yüzü de evrenselliğe işaret içindir. Yani Kur’an-ı Kerim’in muhatabı insanlığın bir kabile ya da zümresi değil, bütün insanlıktır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz (asv)'ın nübüvveti bir kavme değil, bütün insanlara gelmiştir. Yani sana takva ve iman ile tabi olan Müminler, insanlık içinden herkes olabilir. Sadece senin kavmin olan Araplara mahsus değildir.

Tansis; burada ayetteki Onlar ifadesinin her iki önermeye de delil olduğuna işaret içindir. Yani onlar sana da senden önceki peygamberlere de, ayrıca sana verdiğimiz Kur’ana da, ondan önce indirdiğimiz kitaplara da iman ederler, demektir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 4. âyetin Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...