"Ve keza اٰمَنَّا kelimesi ile nifaklarına örttükleri perde pek zayıf olduğundan tekit ve teşdit edildiği takdirde yırtılması ihtimali olduğuna işarettir..." cümlesini, devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza اٰمَنَّا kelimesi ile nifaklarına örttükleri perde pek zayıf olduğundan tekit ve teşdit edildiği takdirde yırtılması ihtimali olduğuna işarettir. Çünkü tekit ve teşdit şüpheyi dağıtır. Şüphe ise tahkikate bâistir. Tahkikat yapıldığı takdirde foyaları meydana çıkar. اٰمَنَّا’nın cümle-yi fiiliye ile zikri ise, imanlarının sabit ve devamlı olduğuna mü'minlere inandırmak imkânını bulamadıklarına ve yalnız menfaatleri celb ve esrara muttali olmak maksadıyla mü'minlere müdahene ve tasannu yapmakla ihdas-ı iman ettiklerine işarettir."(1)

Münafıklar müminleri görünce "iman ettik" diye şiddetli bir şekilde yemin ediyorlar ve kalplerindeki nifak hastalığını örtemeye çalışıyorlar. Lakin onların o yalancı ve yapmacık halleri, kalplerindeki nifak hastalığını örtmeye yetmiyor. Müminler feraset ve basiret ile onların nifakını görüp sezebiliyorlar idi.

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır." deyiminde olduğu gibi, münafıklar müminlere inandırıcı olmak için yavuz ve şiddetli bir mümin gibi hallere girmeye çalışıyorlar. Lakin bu haller yapmacık ve suni olmasından dolayı, şüphe ve nifak hastalığını ele veriyor demektir. Az bir tahkikat onların gerçek niyetlerini açığa çıkarır demektir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz , Bakara Sûresi, 14 ve 15. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...