"Ve keza, manzume-i şemsiyeyle balarısının gözleri arasındaki irtibat ve keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri, ikisinin bir Nakkaşın nakşı olduğuna olan delâletlerini اَللهُ لاٰۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ile ilâm ediyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneş sistemi ile bal arasının gözleri arasında sıkı bir ilişki, sürekli bir alışveriş bulunuyor. Bal arasının o küçücük gözlerinin görebilmesi koca güneş sistemine bağlanmış ve onun ile irtibatlandırılmıştır.

Öyle ise güneş sistemini hangi kudret tesis etmiş ise bal arasına gözü takan da aynı kudrettir. Çünkü aralarında çok sıkı bir bağ bulunuyor.

Benzer bir şekilde Üstad Hazretleri şu mısraları ifade ediyor:

"Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur."

"Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi, hem kehkeşi halk eylemiş. Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş. Gözde rüyet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka semâ gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiş."(1)

Pirenin midesindeki nizam ile güneş sistemindeki nizam arasında sıkı bir bağlantı vardır. Mesela pirenin hayatının işlemesi ve devam edebilmesi güneş sisteminin eksiksiz ve noksansız hareket edip işlemesi ile mümkündür. Güneş olmasa hayat olmaz, hayat olmaz ise pire olmaz. Demek pirenin midesindeki intizam ile güneş sistemindeki intizam hayatiyet derecesinde birbiri ile irtibatlıdır. Birbiri ile merbuttur. Güneş sistemi ile bal arısında da benzer ilişkiler hükmediyor.

Hatta pirenin hayatının oluşması ve devam edebilmesi, sadece güneş sistemi ile ilgili değil, bütün kâinat fabrikasının işlemesi ve intizamı ile ilgilidir. Öyle ise pirenin midesini dizayn eden Zat, aynı şekilde kâinatı ve güneş sistemini de dizayn eden Zat'tır. "Tarla kimin ise tarladan kalkan mahsulat da ona aittir." hükmünce, kâinat ve güneş sistemi bir tarla, canlılar ve pire de bu tarlanın mahsulü gibidir.

Diğer bir mana ise, intizamların benzerlikleridir. Mesela, atomun içindeki çekirdeklerin dönme hızı ile yönleri ne ise güneş sisteminin hızı ve yönü de benzerdir. Bu da ustanın ve nizamı kuran Zat'ın aynı ve bir olduğuna işaret ediyor.

Nasıl Mercedes arabalarının dizayn ve amblem benzerlikleri aynı fabrika mahsulü olduklarını gösteriyor ise, kâinattaki mikro ve makro âlemlerin intizam benzerlikleri de aynı kudret ve iradeden icat edildiklerini bize gösteriyor. Pirenin midesindeki intizam mikro düzen iken, güneş sistemindeki intizam ise makro düzendir. Mikro düzen makro düzenin bir modeli bir prototipidir; bu da sanatkarlarının birliğine ve tekliğine işaret ediyor.

Özetle, en küçük şey ile en büyük şey arasında öyle bir intizam bağı var ki, o küçük şeye "Benim eserim, benim sanatım." diyecek zatın, küçük ile bağlanmış büyüğe de sahip olması gerekiyor ki burada muazzam bir tevhit mührü vardır. Pirenin midesine malikiyet dava eden birisinin aynı zamanda kâinata da malik olması gerekiyor. Zira pire gibi küçük bir şey kâinat gibi büyük bir şey ile bağlanmış. Bu bağı koparamayan tevhidi de koparamaz vesselam.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
MaşaAllah.İzah çok güzel.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Gâribem Nâtuvanem

Selamün Aleyküm, 

Eğer bulunduysa , biliyorsanız; maddi olarak da güneş sistemi ile arının gözünün benzerliği veya pirenin midesinin benzerliği ile ilgili bilimsel makale , yazı, tez , araştırma vb. varsa bilgi verebilir misiniz? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...