Block title
Block content

"Ve keza, ulûhiyet ünvanı sıfât-ı kemâliyeyi istilzam etmesi, ism-i has olan Allah’ın da o sıfâtı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza, Allah kelimesi de, nefiyden sonra sıfatlarla beraber düşünülür." cümlelerini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Uluhiyet sıfatı, bütün mükemmel sıfatları aklen gerekli kılar. Yani İlah denildiği zaman, bütün kemal sıfatları kendine çeker, bütün eksik ve noksan sıfatları ise reddeder. Zira Uluhiyet ile noksan sıfatlar bir arada olamazlar. O zaman Allah’ın Uluhiyet unvanı, bütün mükemmel sıfatları üstünde cem ederken, bütün kusur ve eksik sıfatları da kendinden tard eder. Uluhiyet unvanının kemal sıfatları istilzam etmesi bu anlamdadır.

Özel isim olan Allah lafzı, Allah’ın hem Zat-ı Akdesini hem de Uluhiyet sıfatını şemsiyesi altına aldığı için, Allah’ın Zatı ve Uluhiyetine ait ne kadar mükemmel sıfatlar varsa, Allah lafzında cem olur. 

Öyle ise Allah denildiği zaman, onun içinde ve zımnında bütün isim ve kemal sıfatlar da var demektir. Yani Allah lafzı, bütün kemal sıfatları istilzam edip bünyesinde topluyor. Bu nedenle kelimeitevhit zikredildiği zaman, Allah’ın bütün güzel isimleri ve kemal sıfatları da beraberinde zımni olarak zikredilmiş oluyor.

Kalp ve kafası gelişmiş büyük zikir ehli zatlar, kelimeitevhidi zikrettikleri zaman böyle geniş ve isimleri düşünerek zikrediyorlar. Nasıl incir çekirdeğinde koca incir ağacı program olarak varsa, aynı şekilde kelimeitevhitte bütün güzel isimler ve kemal sıfatlar tazammum ve iltizam olarak vardırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...