Block title
Block content

Ve keza, Vahdetü'l-vücud ehli, kâinatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdetü'ş-şühud halkı ise, bütün mevcudatı, kürek cezalıları gibi nisyan zindanında ebedî hapse mahkûm ediyorlar. Bu konuyu izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vahdet-i Vücud mesleği; “La Mevcuda illa hu” diyor, yani; Allah’ın varlığından başka bir varlık yoktur diyerek, bütün mevcudatın ve masivanın varlığını inkar ediyorlar. Bunun sebebi ise; sadece ve sadece Allah’ı düşünüp, O'nun huzurunu kazanmaktır. Şayet diğer varlıkları ve vücutları kabul etseler, o zaman varlık ikilik kazanıp, Allah’ın varlığına odaklanmayı ve ona hasr-ı nazar etmeyi zorlaştıracaktır bu da huzuru bozacaktır. Bu sebeple Allah için diğer varlıkları inkar ediyorlar.

Vahdet-i Şuhud mesleği ise; “La Meşhuda İlla Hu” diyor, yani; Allah’tan başka her şeyi unut ve her mevcudu unutkanlık mendiline sarıp zihin ve kalbini bunlarla meşgul etme diyor. Diğer meslekten farkı; bunlar mahlukatı ve eşyanın vücudunu inkar etmiyorlar, sadece unutulmasını ve hatıra getirilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Üstad bu manaya işaret için; kürek cezalıları tabirini kullanıyor.

Eski dönemlerde gemi içinde suç işleyen ya da gemi disiplinini bozan ağır suçlular, geminin alt kısmında kürek çeken bölmeye atılıp, sürekli kürek çekerlermiş. Gemi ahalisi ise onları unutur, hiç hatıra getirmezlermiş. Hatta bir çok mahkumlar, bu kürek çekme mahzeninde ölüp giderlermiş.

Bu mesleğe göre; kainat ve eşya da kürek mahkumları gibi unutulmaya terk edilmesi gerekir. Şayet bu mevcudatlar unutulmazlar ise; Allah’a olan huzuru bozup, gaflete girmeye sebep teşkil edecekler. Tıpkı Vahdet-i Vücud  mesleğindeki gibi, masiva yani; Allah’tan başka her şey  Allah ile kul arasında bir huzur bozucudur. Bu nedenle bu huzur bozucular bir şekilde devre dışı bırakılmalıdırlar. Bu meslek Vahdet-i Vucud mesleğinden daha sağlam ve daha makbul bir meslektir.

Bir de, her şeyde ve her mevcudatta Allah’a açılan marifet pencerelerini görüp, o pencereden bakarak hakiki tevhit ve hakiki huzuru elde eden tevhid-i hakiki mesleği olan sahabe mesleği vardır ki; bu iki meslekten de yüksek ve daha nurani bir meslektir. Riski ve zorluğu olmayan bir meslektir. Bu meslekte ne mevcudatın inkar edilmesi, ne de unutulması söz konusudur, bilakis her şeyde tecelli eden isim ve sıfatlar vasıtası ile hakiki huzuru kazanmak manası vardır.  Risale-i Nurlar mesleği de bu minval üzere gidiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...