"Ve keza, yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere, kendisine iltica edenleri taltif ve hâkimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder..." Çoğunlukla ahirete mi kalıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız bu sorunuza şu şekilde cevap veriyor:

"Adâlet iki şıktır. Biri müspet, diğeri menfidir.

"Müsbet ise; hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adâlet; bu dünyada bedahet derecesinde ihâtası vardır. Çünkü her şeyin istidat lisaniyle ve ihtiyac-ı fıtrî lisaniyle ve ıztırar lisaniyle Fâtır-ı Zülcelâl'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lâzım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor. Demek adâletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır."

"İkinci kısım menfidir ki: Haksızları terbiye etmektir. Yâni, haksızların hakkını, tâzib ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise; çendan tamamiyle şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat, o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır. Ezcümle: Kavm-i Âd ve Semud'dan tut, tâ şu zamanın mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib ve tâziyâne-i ta'zib, gayet âli bir adâletin hükümran olduğunu hads-i kat'i ile gösteriyor."(1)

İkinci kısım adalet, bu dünyada hiç gösterilmiyor değil, geçmiş dönemde azmış ve sapmış kavimlerin helak edilmesi, insanların dünya hayatında başına gelen musibet ve sıkıntıların büyük bir kısmı, aslında bir cezalandırma bir İlahi tokat niteliğindedir.

Ama yine de adaletin bu şıkkının yüzde yüz gösterilmesi ahirette vuku bulacak. Öyle ki ahirette zerre kadar kötülük de iyilik de karşılıksız kalmayacak.

Kafirlerin ve zalimlerin cürmü ve günahı o kadar büyük ki, kısacık dünya hayatında cezalandırılmaları mümkün değildir. Bu yüzden asıl ve eksiksiz ceza ahirette verilecek. Büyük suçlar büyük mahkemelerde yargılanır.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razi olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...