"Ve madem bin seneden beri îman ve Kur’an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehl-i imana hücum ediyor." Bin sene önce ne yaşandı da Avrupa feylesofları ehl-i imana hücuma başladılar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rönesans, reform, aydınlanma dönemi ve sanayi devrimi gibi safhalar Avrupa’nın maddî açıdan çok kuvvetlenmesine sebep oldu. Bundan önce Avrupa skolastik Orta Çağ dönemini yaşamakta idi. İslam âleminin karşısında gayet aciz ve çok cahil oldukları için, maddî ve manevî bir tehdit değildiler.

Ama şimdi hem teknolojik hem siyasî hem de fen sahasında güçlü bir yapıya sahiptirler ve İslam açısından ciddi birer tehdittirler. Komünizm, kapitalizm, nihilizm ve benzeri felsefî cereyanlarla milyonlarca insan imanını kaybetti. Bu gibi modern felsefî düşüncelere mukni ve müskit cevaplar, yeni bir izah tarzı bu zamanda Risale-i Nurlardır.

Üstadımızın "Ve madem bin seneden beri îman ve Kur’an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehl-i imana hücum ediyor."(1) ifadeleri bu inceliğe ve hakikate işaret ediyor.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...