"Ve madem bin seneden beri îman ve Kur’an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehl-i imana hücum ediyor." Bin sene önce ne yaşandı da Avrupa feylesofları ehl-i imana hücuma başladılar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rönesans, reform, aydınlanma dönemi ve sanayi devrimi gibi süreçler Avrupa toplumlarını maddi ve felsefi açıdan çok güçlendirip İslam toplumlarının önüne geçirmiştir. Bundan önce Avrupa toplumları skolastik Orta Çağ dönemini yaşamakta idiler. Ve İslam aleminin karşısında gayet aciz ve cahil oldukları için, İslam’a düşünsel anlamda tehdit değildiler.

Ama şimdi hem teknolojik hem siyasi hem de düşünsel anlamda çok güçlü bir yapıya sahipler ve İslam açısından ciddi birer tehditler. Komünizm, kapitalizm, nihilizm ve benzeri felsefi doktirnler ile milyonlarca insan imanını kaybetti. Bu gibi modern felsefi düşünclere yeni bir cevap yeni bir izah gerekmekte ve bu izah bu zamanda Risale-i Nurlardır.

Üstadımızın "Ve madem bin seneden beri îman ve Kur’an aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehl-i imana hücum ediyor."(1) ifadeleri bu inceliğe ve gerçeğe işaret ediyor.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...