"Ve madem, bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlûkatına tasarruf eden ve ekser zîhayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran..." Devamıyla izah eder misiniz; “Kendi etrafına toplattıran”dan kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada, insandan ve insanın mahiyetinde bulunan duygu ve cihazların kainatı nasıl kuşattığından bahsediliyor. İnsan, fıtrat bakımından kainatın bir özeti gibidir ve kainatın merkezi konumundadır. Bu sebeple kainat insan merkezi etrafında döner ve hareket eder deniliyor.

Bütün canlılar, cansızlar insana hizmet eder ve insanın ihtiyaçları etrafında toplanmışlar. Mesela, güneş sistemi insan hayatı için hareket eder, gece ve gündüz insanın maişet ve istirahati için yaratılır. Bitkiler ve hayvanat insana nimet olarak yaratılmıştır. Hava insanın soluk alması için, yağmur insanın rızkı için yağdırılıyor vesaire.

İnsan bu geniş ve külliyetli yaratılışı açısından arzın ve kainatın halifesi konumundadır. Hem de insan İlahi isim ve sıfatları idrak edecek muazzam bir donanıma sahiptir. Yaratılmışlar içinde Allah’a en büyük ve en külli muhatap insandır. Öyle ki sonsuz ahiret hayatı bile insan için yaratılmıştır.

Dünya üzerindeki bütün nimetlerin insan etrafında toplatılması ve bu nimetlerin mükemmel bir tezyin ve estetik içinde yaratılmaları insanın Allah’a karşı ne denli sorumlu ve yüksek bir mütefekkir olduğunu gösteriyor.

“Kendi etrafında toplattıran” ifadesi, Allah’ın bütün nimetleri insana hizmetçi kılması anlamında kullanılıyor. Yoksa insan kendi güç ve kudreti ile her şeyi etrafında toplattırıyor anlamında değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...