"Ve madem kâinatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Hâlıkın en ehemmiyetli masnuu ve sevgilisi olan insanın kemâlâtı haktır ve hakikatlidir." Allah, kendisine isyan eden zalim insanoğlunu neden seviyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, Kur'an-ı Kerim’in tabiri ile "Ahsen-i Takvim" (en güzel kıvamda) suretinde yaratılmış kainatın halifesidir. Fıtratındaki genişlik ve donanım sayesinde Allah’a muhatap bir varlıktır. Yani insan, her bir maddi ve manevi aza ve duyguları ile Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını tanıyıp bilecek bir mahiyete sahiptir.

Bu noktadan bakıldığında insan kainat kadar geniş ve donanımlıdır. Her bir azası ve latifesi bir aleme açılan bir pencere gibidir.

Mesela, göz penceresi ile insan renkler alemini seyreder. Kulak penceresi sayesinde sesler alemini dinler. Burun sayesinde kokular alemini seyreder. Dokunma hissi ile maddi alemi hisseder. Dildeki tatma duyusu ile tatlar alemine açılır ve hakeza. Daha bunun gibi binlerce duygu ve his sayesinde insan bütün kainat ve içindeki dürülü alemleri bilir ve o alemlere misafir olur.

İşte insan bu geniş fıtrat ve mahiyeti sayesinde Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını anlayıp idrak edecek külli bir nazara sahiptir. Bu geniş mahiyetinden ve külli nazarından dolayı insan Allah’a hakiki bir kul, cami bir muhatap oluyor. Sair mahlukatta bu genişlik ve donanım yoktur. Buraya kadar saydığımız vasıflar, insanın potansiyelidir. İnsan bu potansiyelleri iman ve ibadet ile işletmez ise, Kur’an’ın ifade ettiği "Ahsen-i Takvim"e çıkamaz.

Yani insanın yukarıda ifade edilen özellikleri ancak iman ve ibadet ile manasına ulaşır. Ve o cami ve külli nazar ancak iman sayesinde elde edilebilir. Yoksa insan, iman ve ibadeti terk etse, mahlukat içinde en zavallı en hakir en değersiz bir duruma düşer.

Allah insanı kainata halife olacak bir mahiyet verdiği gibi, kainatın en zelil ve en adi konumuna düşecek mahiyeti de vermiştir. Tercihi ise insana bırakmıştır. Ya iman ve ibadet ile kainata halife ol, ya da inkar ve isyan ile mahlukatın en zelil ve hakiri ol. İnsan mahlukat içinde nihayetsiz terakki ile tedenni arasında muhayyer olan tek varlıktır.

Bu sebeple Allah insanların hepsini değil, yukarıda izah ettiğimiz üzere, sadece o geniş mahiyetini ve duygularını iman ve ibadet ile ahsen-i takvime çıkaran insanları sever ve onlardan razı olur. Geri kalan kısmını, yani zalim ve cahiller güruhunu bir süprüntü gibi cehenneme süpürür.

Allah’ın umumi bir şekilde insanı övmesi, insanın potansiyeli ve o potansiyeli iman ve ibadet ile işletenler içindir, kafir ve zalimler için değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...