"Ve mevcudat ise, mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken, hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor." İzah eder misiniz? Kalp ve ruh gibi latif şeylerin haricî vücutları var mıdır, onlara da mevcudat denilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Var edilen her şey, belli bir süre bu varlığını devam ettirdikten sonra zevale meyledecek ve ölümü tadacaktır. Ancak, varlıkta kalma süreleri her şey için farklıdır. Bir yaprağın, bir ağacın, bir böceğin, bir arının ve nihayet bir insanın ve kainatın ömür süreleri birbirinden farklı olmakla birlikte hepsi zevale doğru yol almakta, zail olmaktadırlar.

"Mevcudat" denildiğinde, bütün yaratılmış varlıklar anlaşılır. Kalp ve ruh da yaratılmış olmalarından dolayı onlar da mevcudattandır.

"Harici vücut" tabiri, genelde cisimlere ve maddelere unvan olduğu için, insanlar harici vücut denilince madde ve cisimleri anlıyor. Hâlbuki istisnasız her yaratılmış varlığın harici bir vücudu vardır. Harici vücud sahibi olmayanlar, hayatsız kanunlardır. Mesela, ağaçtaki büyüme kanununun hariçte vücudu yoktur, ağacın kurumasıyla o da kaybolur. Yer çekime de öyledir. Kıyametin kopmasıyla bu kanun da kaybolacaktır.

Ruh ve kalbin latif ve nurani olması, onların çıplak ve vücutsuz olduğu demek değildir. Onların da kendine mahsus bir harici vücutları vardır; ama madde ve cisme göre çok latif ve nuranidirler.

Ruh, Allah’ın irade sıfatından gelen bir emirle ayakta duran bir kanundur. Allah bu kanuna harici bir beden elbisesi giydirir. Bu ruh kanununun cesetten hariç, müstakil bir varlığı bulunuyor. Ölümle ceset dağılır, ama ruh ölmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...