"Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı seb'ayı, âlem-i şehadete münhasır görmüyor. Belki avâlim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fikri ulvî ve yüksek olan âlimler, "yedi sema" tabirinden ahirete ait âlemleri de içine alan geniş ve kuşatıcı tabakaları anlıyorlar. Yedi sema tabakasını şu içinde yaşadığımız maddi âlemler ile sınırlı görmüyorlar.

Mesela, bütün kâinatı bir tabaka olarak gördükten sonra, daha bunun gibi hatta bundan da azametli altı tabakanın varlığını anlıyorlar. Her bir tabaka bir altına göre büyüyerek ve genişleyerek gidiyor. Bütün kâinat, bütün yıldız ve galaksileri ile birlikte bir tabaka oluyor ve diğer altı tabakanın yanında çok küçük ve basit kalıyor.

Bu açıdan bakıldığında, Allah’ın azamet ve kibriyasının sonsuz olduğu ve bu sema tabakalarının da bu sonsuzluğa uygun bir tecelli olduğu anlaşılıyor.

Bu husus hadis-i şerifte şu şekilde ifade ediliyor:

“Yâ Eba Zer! Yedi göğün Kürsî'ye olan nispeti, ancak geniş düzlük bir arazide (bir çölde) bırakılmış bir halka gibidir. Arşın Kürsî'ye büyüklüğü / üstünlüğü ise, bu geniş düzlük arazinin halkaya olan büyüklüğü, üstünlüğü gibidir."(1)

(1) bk. Taberî, Kurtubî, İbn Kesir, Ayete’l-Kürsî tefsiri; Beyhaki, Esma ve’s-Sıfat, h. no:861,862; Kenzu’l-Ummal, h. no:44158.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...