"Ve o fıkrasında tahrif ve nesh olunan kütüb-ü münzeleyi ziyade tenkis ettiği için, o cümleler yazılmamalı; ben de işaret ettim." cümlesinde, "o cümleler yazılmamalı" ifadesinden murad nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur'ân'ı her cihetle tetkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez."

"Ve Peygambere hitaben der:

'Yâ Muhammed! Sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bâdema göremeyecektir. Binaenaleyh, senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.' (Bismarck)

"diye imzasını atmış. Ve o fıkrasında tahrif ve nesh olunan kütüb-ü münzeleyi ziyade tenkis ettiği için, o cümleler yazılmamalı; ben de işaret ettim."(1)

Bismark, İncil ve Tevrat hakkında çok fazla incitici ve kırıcı bir üslup kullanmış ki, Üstad Hazretleri o kısımların neşredilmemesini söylüyor. İncil ve Tevrat ne kadar bozulmuş da olsa, aslı semavi olmasından dolayı onlara aşırı bir tenkis ve tahkir mutabık olmaz. İslam alimleri de bu yönde fetva vermişlerdir. Nitekim İncil ve Tevrat’ın şu anki durumlarında bile semavi ayetlerin bakiyeleri mevcuttur, bu yüzden onlara karşı aşırı bir tutum sergilemek hatalı olur. Bismark’ın tayyedilen cümleleri hakkında tam bir malumatı bilemiyoruz.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 206. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...