Block title
Block content

"Ve o iki yara ise; birisi, müz'ic ve hadsiz bir acz-i beşerî, diğeri elîm, nihayetsiz bir fakr-ı insanîdir." cümlesini açıklayıp, buradaki "acz-i beşerî" ve "fakr-ı insanî"ye örnek verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fakr: İhtiyaç sahibi anlamında kullanılmıştır. Risale-i Nur'daki manası ile insanın zerreden güneşe kadar nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç olması demektir. Yani insan fıtrat olarak kainatta her şeye muhtaç olarak yaratılmıştır. İnsan hayatının devamı bütün kainat çarklarının işlemesine bakar, böyle olunca insan kainattaki her şeye muhtaç olarak yaratılmış olduğu sabit olur. 

İşte insan bu sonsuz ihtiyacından dolayı fakirdir. Allah bu fakirlik durumunu insana her ihtiyacında, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ı  bulması için vermiştir. Yani nereye bakarsa, hangi şeye ihtiyaç duyarsa, orada fakirlik penceresi ile fakir olmayan Allah’ı bulabilir.

İşte insan fakirlik penceresinden Allah’ı görüp bulamaz ise, fakirlik insanın başına tam bir bela ve acı kaynağı olur. İnsan her ihtiyacı için sebeplere dilencilik eder ve onların merhametsiz yüzünde azap bulur. "Acaba güneş bugün doğacak mı" dese yeridir, zira tesadüf ve sebeplere tapan birisi için durum böyledir.

Acz: "Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar zayıf ve iktidardan yoksun" anlamında kullanılmıştır. Yani ihtiyaçları hem kainatı kuşatmış, hem de ebede uzanmış olmasına rağmen, bunlardan en basitini dahi tedarik edemeyecek kadar acizdir insan. Burada daha çok insanın iktidarsızlığına vurgu vardır. Bu acizlik penceresi de; aciz olmayan Allah’a açılıyor. İnsan acizlik damarı ile aciz olmayan Allah’ı idrak ediyor.

İnsanın ihtiyaçlarını kendi güç ve kuvveti ile tedarik edememesi, her olayın altında ezilmesi ve her hadise karşısında titremesi, acizliğin insana nasıl bir azap ve acı kaynağı olduğunu gösteriyor. 

Mesela; inançsız bir adamın nazarında, yavrusu öldüğü halde onu hayata döndürememesi, onun için bir azap ve acıdır.

Diğer bir husus; insan nihayetsiz aciz ve fakir olmasına rağmen, kainat bütün unsurları ile adeta insana hizmetkarlık yapıyor, bu da çok sarih olarak ispat eder ki insanı şefkat ile terbiye ve tedbir eden Kerim bir Zat var. İşte insan bu acz ve fakr penceresi ile Allah’ın sonsuz kudret ve zenginliğini seyrediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...