"...Ve o kitab-ı hikmet, o derece hakikatla bağlı ve hakikattan meded alıyor ki, Büyük Kitab-ı Mübin´in bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sâni-i Zülcelâlin âlem-i ekberdeki san'atı o derece mânidardır ki, o san'at bir kitap suretinde tezahür edip, kâinatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, akl-ı beşer, hakikî fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitab-ı hikmet, o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki, büyük Kitab-ı Mübînin bir nüshası olan Kur'ân-ı Hakîm şeklinde ilân edildi."(1)

İnsanların ortak ve kolektif aklının mahsulü olan fen ilimleri, Allah’ın büyük kitabı olan kainattan alınma ve o kainatı bir okumadır. Bu yüzden doğru ve sadık olan her bir fen ilmi Allah’ın bir hikmet kitabı hükmündedir. Çünkü fen ilimleri, Allah’ın kudret kitabı olan kainatı bir okuma ve anlama çabasıdır. Mesela göz üzerine yazılmış bir tıp kitabı, Allah’ın kudret kitabı olan gözü bir okuma ve anlamadır. Öyle ise göz üzerine yazılmış o tıp kitabı Allah’ın bir kudret kitabıdır diyebiliriz.

Özet olarak, Kur’an-ı Kerim nasıl Allah’ın kelam sıfatından gelen bir kitap ise, hakiki fen ilimleri de Allah’ın ilim sıfatından gelen birer hikmet kitabıdırlar.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...