Block title
Block content

"Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan,.." Burada gençlik ve olgunluk atlanmış, hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır."(1) 

Bu cümlede insanın ebed yolculuğu özet bir şekilde ve genel hatları izah edildiği için, aradaki aşama ve merhaleler tayyedilmiş. Bu bir belagat kaidesidir. Yani aradaki aşama ve merhaleler zihne atfediliyor, ta ki dinleyen ya da okuyanın zihni, tefekkür ile tahrik olup atıl kalmasın. Yoksa bütün süreç ve aşamalar tek tek sayılıp bütün ayrıntıları ile izah edilecek olsa, on tane Yedinci Söz ortaya çıkar. Yani gençlik aşaması atlanmamış, akla havale edilmiştir, diyebiliriz.

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...