Block title
Block content

"Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır." Bu ifadeye göre, imtihan alem-i ervahtan mı başlıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. Ve o iki tılsım ise, Cenâb-ı Hakka iman ve âhirete imandır." (1)

Nefy, kelime olarak sürgün etmek, birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek ve sürmek anlamına geliyor. Yolculuk ise, dünyadaki imtihanı da içine alan geniş bir kavramdır. İfadede "imtihan" denilmiyor "nefy ve yolculuk" deniyor. Dolayısı ile nefy ve yolculuğun ruhlar alemini de içine alması gayet makul ve gerçekçidir.

Evet, insanın bu uzun yolculukta en önemli ve tehlikeli aşaması dünya aşamasıdır. Çünkü ebed-i saadeti kazanıp kaybetme hadisesi, insanın dünyadaki imtihanına bakıyor.

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...