"Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır." Bu ifadeye göre, imtihan alem-i ervahtan mı başlıyor? Gençlik ve olgunluk yok?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefy, kelime olarak sürgün etmek, birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek anlamına geliyor.

Yolculuk ise, dünya imtihanını da içine alan geniş bir kavramdır. İfadede "imtihan" denilmiyor, "nefy ve yolculuk" deniyor. Dolayısı ile nefy ve yolculuğun ruhlar âlemini de içine alması gayet mâkuldur.

Evet, insanın bu uzun yolculukta en önemli ve tehlikeli merhalesi dünya safhasıdır. Çünkü ebedî saadeti kazanıp kaybetme hâdisesi dünyadaki imtihanına bakıyor.

Bu cümlede insanın ebed yolculuğu hülâsa olarak ve umumî hatları ile izah edildiği için, aradaki safha ve merhaleler tayyedilmiş. Bu bir belâğat kaidesidir. Yani aradaki merhaleler zihne atfediliyor, ta ki dinleyen ya da okuyanın zihni, tefekkür ile tahrik edilip atıl kalmasın. Yoksa bütün süreç ve merhaleler tek tek sayılıp bütün ayrıntıları ile izah edilecek olsa, on tane Yedinci Söz ortaya çıkar. Yani gençlik merhalesi atlanmamış, akla havale edilmiştir, diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...