Block title
Block content

"Ve o şefkat-i mukaddese ve o muhabbet-i mukaddeseden gelen hadsiz bir şevk-i mukaddes var. Ve o şevk-i mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes var..." Burada "şuunatın birbirini gerektirmesi" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kudret nasıl ilimsiz ilim de kudretsiz olmuyor ise, aynı ilişki ve gereklilik şuunatta da geçerlidir.

"Bir şey sabitse, levazımatı ile sabittir." sözü de meseleye işaret eder. Bir şey üzerinde tasarruf olarak Allah var ve sabitse levazımı olan şuunat, sıfat ve isimleri ile var ve sabittir. Bir kısmı var da diğerleri yok diyemeyiz.

Hem yukarıda sayılan şuunatlar tıpkı yedi sıfat gibi her şeyde olabilecek ya da olması gereken şuunatlardır. Şefkat, muhabbet, şevk, sürur ve lezzet birbiri ile çok ilgili ve ilintili şeyler olduğu için, tabiri caiz ise entegre şuunatlardır. Bu entegreden birisini çekip alamazsın.

Akla yaklaştırmak için basit bir örnek verelim: Tarla, buğday, fırın, ekmek, yemek ve lezzet, bu formül entegredir. Bu entegreden birisini çeksek formül bozulur. Tarla olmaz ise buğday olmaz, buğday olmaz ise fırın işe yaramaz, fırın işe yaramaz ise ekmek olmaz, ekmek olmaz yemek ve lezzet olmaz.

Allah’ın isim, sıfat ve şuunatı arasında bizim gördüğümüz veya göremediğimiz böyle münasebetler ve gereklilikler vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...