Block title
Block content

"Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, “Ne yapıyorsun?” “Devletin angaryasını çekiyorum” der. Demiyor, “Nafakam için çalışıyorum.” İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Temsildeki askerin, karavana taşıyıp yıkaması insanın bu dünyada rızkı için çalışıp çabalamasına kinayedir.

Nasıl, askerin rızkı ve tayinatı devletin garantisi altında ise, insanın dünya kışlasındaki  rızkı ve tayinatı da Allah’ın garantisi altındadır. Öyle ise rızık için telaşa düşmek yersizdir.

Nasıl askerin asıl vazifesi olan talim ve cihadı rızık endişesi ile terk etmesi askerliğe ihanet ise, aynı şekilde insanın bu dünyada asıl vazifesi olan ibadet ve takvayı geçim derdi ve telaşı yüzünden unutması da aynı derecede  ihanettir.

Evet, insan dünyaya geçim peşinde koşmak için değil, iman ve ibadet için gönderilmiştir. İnsanın asıl vazifesi iman ve ibadettir. Bu sebepten dolayı geçim bahanesi ile insan ibadetin özü hükmünde olan namazı terk edemez.

İkinci olarak, dünyada çalışmak ve geçim peşinde koşmak insana bir meşguliyet olsun diye verilmiştir. Geçim peşinde koşmayı abartıp, bunu maksat ve gaye haline getirmek yersiz ve saçma bir tutumdur. Tıpkı askerin asıl vazifesi olan talim ve cihadı terk edip, geçim meşgalesini gaye ve maksat haline dönüştürmesi gibi. Halbuki geçim bir eğlence, bir meşgaledir, yoksa insanın asıl vazife ve gayesi değildir.

Üçüncü olarak, geçim ve rızka Allah kefil olduğunu ayetleri ile ilan ediyor. Bu yüzden insan rızık ve geçim noktasında endişelenip asli vazifelerini unutacak kadar telaşlanması ile Allah’a ve ayetlere karşı bir saygısızlık ve hürmetsizlik etmiş oluyor. Askerin devlete güvenmeyip, kendi rızkını temin etmek için çarşıda pazarda dilencilik etmesi gibi, insanın da geçim derdine düşüp, iman ve ibadet vazifesini aksatması komik ve saygısız bir vaziyettir...

Angarya kelimesi, karşılıksız yapılan iş anlamındadır. Fakat bu kelime, insanların örfüne enayice yapılan işler anlamına gelecek şekilde yerleşmiştir. Dolayısıyla aradaki anlam kargaşasından dolayı, manada da yanlış anlaşılmalara yol açılmış olmaktadır. 

Yukarıdaki paragrafı açıklamaya çalışalım; burada askerlik yapanların muhatap olduğu iki vazifeden bahsedilmektedir. Bunlardan birisi; padişahın vazifesidir ki, o askerlerin maişetini tedarik etmek ve beslemektir. Fakat bizi beslemek için hazırlattığı karavana ve sair işlerin bazılarını -asıl işimiz olmadığı halde- bize karşılıksız yaptırabilir. İkinci vazife ise, askerin asıl vazifesi olan talim ve harp etmektir.

Dolayısıyla askerin asıl vazifesi olmayan karavanayı yıkamak ve hazırlamak gibi işlerin karşılıksız yapılması, "angarya" olarak nitelendirilmiştir. Yoksa bizim kullandığımız "enayice iş yapmak " anlamındaki angarya değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Yani bizim asıl vazifemiz Allah a kulluk ve ibadet etmek ama rızık derdine düşüp çalışmamız gibi konular mı angarya çekmek manasında.tam olarak idrak edemedim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (burhan)

Evet insanın asıl vazifesi, Allah'a ibadettir. Fakat asıl vazifesi olmayan ve Allah'ın taahhüdü altında bulunan rızkı temin etmeye çalışmak ise angaryadır. Fakat Allah'ın bizim fiillerimize benzemeyen bazı uygulamaları gibi, burdaki uygulama da tam olarak uymamaktadır. Çünkü Allah yolunda hakiki vazifesini ihmal etmeyen insanların meşru dairede yaptığı işler ve rızık peşinde koşmalar dahi ibadet kabul edilir. Yani Allah asıl vazifesini ihmal etmeyenlerin tüm çalışmalarını da ibadet kabul edip, ücretsiz bırakmıyor. Ücretlerini hem dünyada kazanç olarak hem de ahirette sevap olarak vermektedir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tenevvür
bir noktayada işaret etmek istiyorum. Demiyor "nafakam için çalışıyorum" . Devlet onu kazan kaynattığı karavana yıkadığı için beslemiyor.Talim ve Cihad ettiği için besliyor. Onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hattâ indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
turkkamuran

Anlaşılan ibadet yapmadan rızık peşinden koşmak enayilikmiş.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...