Block title
Block content

"Ve onun asıl vazifesi talim ve cihaddır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa, “Ne yapıyorsun?” “Devletin angaryasını çekiyorum” der. Demiyor, “Nafakam için çalışıyorum.” İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Temsildeki askerin, karavana taşıyıp yıkaması insanın bu dünyada rızkı için çalışıp çabalamasına kinayedir.

Nasıl, askerin rızkı ve tayinatı devletin garantisi altında ise, insanın dünya kışlasındaki  rızkı ve tayinatı da Allah’ın garantisi altındadır. Öyle ise rızık için telaşa düşmek yersizdir.

Nasıl askerin asıl vazifesi olan talim ve cihadı rızık endişesi ile terk etmesi askerliğe ihanet ise, aynı şekilde insanın bu dünyada asıl vazifesi olan ibadet ve takvayı geçim derdi ve telaşı yüzünden unutması da aynı derecede  ihanettir.

Evet, insan dünyaya geçim peşinde koşmak için değil, iman ve ibadet için gönderilmiştir. İnsanın asıl vazifesi iman ve ibadettir. Bu sebepten dolayı geçim bahanesi ile insan ibadetin özü hükmünde olan namazı terk edemez.

İkinci olarak, dünyada çalışmak ve geçim peşinde koşmak insana bir meşguliyet olsun diye verilmiştir. Geçim peşinde koşmayı abartıp, bunu maksat ve gaye haline getirmek yersiz ve saçma bir tutumdur. Tıpkı askerin asıl vazifesi olan talim ve cihadı terk edip, geçim meşgalesini gaye ve maksat haline dönüştürmesi gibi. Halbuki geçim bir eğlence, bir meşgaledir, yoksa insanın asıl vazife ve gayesi değildir.

Üçüncü olarak, geçim ve rızka Allah kefil olduğunu ayetleri ile ilan ediyor. Bu yüzden insan rızık ve geçim noktasında endişelenip asli vazifelerini unutacak kadar telaşlanması ile Allah’a ve ayetlere karşı bir saygısızlık ve hürmetsizlik etmiş oluyor. Askerin devlete güvenmeyip, kendi rızkını temin etmek için çarşıda pazarda dilencilik etmesi gibi, insanın da geçim derdine düşüp, iman ve ibadet vazifesini aksatması komik ve saygısız bir vaziyettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

tenevvür
bir noktayada işaret etmek istiyorum. Demiyor "nafakam için çalışıyorum" . Devlet onu kazan kaynattığı karavana yıkadığı için beslemiyor.Talim ve Cihad ettiği için besliyor. Onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hattâ indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...