"Ve öyle kıymettar bir mu’cize-i kudrettir ve bir ilânname-i hikmettir ki, Sâniinin san’atını nihayetsiz ehl-i takdire cazibedarâne teşhir eder. Hem kendi san’atını kendisi temâşâ etmek..." Neden ilim dairesinde değil de kudret dairesinde oluyor?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir isim ve sıfatın mana ve hükmü, diğer isim ve sıfatların mana ve hükmünden farklıdır ve kendi mana ve hükmünün gereğini yapıp göstermek ister. İlim nasıl müstakil bir sıfat olup mana ve hükmünü icra etmek ister ise, kudret sıfatı da müstakil bir sıfat olup kendi mana ve hükmünü icra etmek ister. Bu yüzden Allah’ın bütün isim ve sıfatları ilimden farklı olarak hem kendini Allah’a göstermek hem de başka nazarlara göstermek için tecelli ile izhar etmek istiyor.

Yani Allah’ın ezeli ilminde mahlukatını seyretmesi ile, kudret sıfatı ile varlığa çıkardığı varlık aleminde seyretmesi arasında çok ince ve latif farklar vardır. Tabiri caiz ise mimarın çizdiği projenin ilmi mahiyeti ile bu projenin bina olarak inşa edilmesi arasındaki fark gibidir. İlmi projenin değer ve kıymeti ile binanın değer ve kıymeti ayrıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...