Block title
Block content

"Ve yıldızların küçük bir nev'ini de şeyâtînin recmine alet etmiş." Yıldızların vazifesi olan bu şeytanların recmedilmesi nasıl oluyor? Arza düşen ya da gökyüzünde görünen her çarpışma, her parçalanma semadaki mübarezeye mi işaret ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu yıldız cinsinden bir nev'i de, nazenin sema yüzünün murassa ziynetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde, Fâtır-ı Zülcelâl, Sâni-i Zülcemâl onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binler menziller yapmıştır."

"Ve yıldızların küçük bir nev'ini de şeyâtînin recmine alet etmiş."

"İşte bu recm-i şeyâtîn için atılan şahapların üç mânâsı olabilir."

"Birincisi: Kanun-u mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alâmettir."(1)

Kainatta insanın kalbinden tut da en büyük daire olan semalara varana kadar, hayır ile şerrin, iman ile küfrün, iyi ile kötünün çarpışma prensibi işliyor. Cinnni şeytanların melekler tarafından taşlanması da bunun bir alameti bir işareti oluyor.

"İkincisi: Semavatta huşyar nöbettarlar, mutî sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilâtından ve istimâlarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilân ve işarettir."(2)

Allah’ın yer yüzünde vazifeli askerleri olduğu gibi, sema dairelerinde de nöbet tutan vazifeli askerleri bulunuyor. Burada, "Şerli ruhlar ve cinler sema tabakalarına kulak hırsızlığı için tecavüz ediyorlar, Allah da kanunu gereği onlara mukabele edecek nurani ve itaatkar askerlerini o daireye yerleştirmiştir." manasına vurgu yapılıyor. Bu nurani ve itaatkâr askerlerin vazifesi, orada nöbet tutmak ve o şerli ruhları tardetmek için şahap atmaktır. 

"Üçüncüsü: Muzahrafat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfus-u habise hesabına tecessüs ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misilli, o şeytanları ebvâb-ı semadan o şahaplarla red ve tarddır."(3)

Sema alemi, nurani ve hayırlı sakinlerin yaşadığı bir alemdir. Cinlerin şerli ve habis taifesi ise, o mekana yakışmıyorlar. Öyle ise şerli cinlerin habis insanlar adına oraya gidip kulak hırsızlığı yapmasına mani olmak için, semanın nöbetçileri olan melekler sema kapısından ya da sınırlarından onlara mancınığa benzer şahaplar fırlatması ve onları kovmasını ayet beliğ bir şekilde ifade ediyor.

Bizim "yıldız kayması" dediğimiz olay, aslında şerli ruhların sema aleminden kovulmasına maddi bir işarettir. Cinlerle melekler arasındaki bu çarpışmaya, bir çeşit "sınır çatışması" diyebiliriz. Melekler, vatanları olan sema alemini düşman olan şerli ruhlara karşı müdafaa ediyorlar, denilebilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz, Yedinci Basamak.
(2) bk. age.
(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Beşinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 552 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...