vecize 131

“Ey insan! Aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine 'Lebbeyk!' dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin! Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.” (Lem’alar, Yirmi Beşinci Lem’a, Altıncı Deva)

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Yükleniyor...