vecize 135

“Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen … muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle a'mal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap.” (Lem'alar, On Üçüncü Lem’a, On Üçüncü İşaret)

Yükleniyor...