vecize 147

“Bismillah güneş gibidir. Başkalarını tenvir ettiği gibi kendini de gösteriyor. Her nefes ve her dakika ruhlar, ona hava ve su gibi muhtaç olduğundan, onun hakikatini herkesin ruhu hisseder.” (Emirdağ Lâhikası-II, 73. Mektup)

Yükleniyor...