vecize 159

“Bir hâdisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan, zahirî sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader, o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder.” (Kastamonu Lâhikası, 119. Mektup)

Yükleniyor...