vecize 188

“Şu mübarek şehr-i Ramazan, Leyle-i Kadri ihata ettiği için, kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir’dir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömr-ü bâkidir.” (Barla Lâhikası, 223. Mektup)

Yükleniyor...