vecize 194

"...Hem dünya sahipsiz değil ki sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme; çünkü onun sahibi Hakîm'dir, Alîm'dir. Sen de misafirsin; fuzulî olarak karışma, karıştırma.” (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

Yükleniyor...