vecize 214

“Evet, şu dâr-ı dünya, beşerin ruhunda mündemic olan hadsiz istidatların sümbüllenmesine müsait değildir. Demek, başka âleme gönderilecektir. Evet, insanın cevheri büyüktür. Öyle ise ebede namzettir.” (Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksad)

Yükleniyor...