vecize 221

“Manen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîm'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak, cefasını değil, safasını çek." (Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam)

Yükleniyor...