VEDÛD

Allah Vedûd’dur; yani, yarattığı bütün varlıkları sever. Kâinatta görülen ve hissedilen bütün sevgiler, muhabbetler, aşklar, câzibeler Vedûd isminin bir tecellîsidir. Kur’ân-ı Kerim bu ismin bâzı tecellîlerini bize şöyle beyân eder:
“Çok bağışlayan ve kullarını çok seven Odur.” (Burûc Sûresi, 85:14.)

“İman edip, güzel işler yapanlar için, muhakkak ki Rahmân, gönüllerde bir sevgi yerleştirecektir.” (Meryem, 96.)

“Yine O’nun âyetlerindendir ki, size hemcinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir. Düşünen bir topluluk için elbette bunda Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır.” (Rum, 20-21.)

“Allah onları, onlar da Allah’ı severler.” (Mâide, 54.)

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmran, 31.)

Bu İlâhî isim hakkında âlimlerimiz özetle şöyle derler:
Cenâb-ı Hak bizi çok sevdiğini her vesileyle bildiriyor. Sevgi duygumuzu harekete geçirecek o kadar çok şey gösteriyor ki, saymakla bitmez. Gözümüz, kulağımız, dilimiz, aklımız, gönlümüz ve bütün duygularımız en güzel hediyelerle sevindiriliyor. Kim bilir, sevgiyi coşturacak olan Cennet yurdu nasıl donatıldı? Bilindiği gibi sevgi duymanın çeşitli sebepleri vardır. Yani, bir şey güzelliği ve mükemmelliği veya iyiliği ve faydası gibi sebeplerle sevilir. Bütün bu sevgi sebepleri O’ndandır; O’nun lütfu ve ihsanıdır. Kâinattaki bütün güzellik ve mükemmellikler, Onun sonsuz Cemâl ve Kemâlinin zayıf bir gölgesi; bütün iyilik ve faydalar O’nun sonsuz rahmet ve şefkatinin birer tecellîsidir. Dolayısıyla bütün gerçek sevgiler, aşklar, muhabbetler Ona doğru akıp gider.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...