VEHBİ İLİM

Aklın başlıca iki çeşit seyri vardır: Fikir ve hads (sezgi.)
Fikir; aklın, ağır, tedrici ve zamanla kayıtlı olan düşünme seyridir. Hads ise, aklın bir lahzada sonuca ulaşmasıdır. Yani, hads, bir şeyin birden açılması, dolaysız kavrama, bir anda yakalamadır, şimşek gibi bir sür’at-i intikaldir.

Vehbi ilim de bir yönüyle hadse benzer. Mukaddes bir gaye için kendine düşen gayreti sonuna kadar kullanan bir sevgili kula, hiç hatır ve hayaline gelmeyecek manevi kapılar açılır. Bilmediği çok şeyler vehbî olarak ruhuna ilham edilir.

Bediüzzaman, kendisine ihsan edilen üstün kabiliyeti, harika zekâsı, kuvvetli hafızası, kısa süren bir tahsilde elde ettiği mükemmel ilmiyle Bediüzzaman unvanını almış, ama o bununla kalmayıp bütün manevi sermayesiyle gençliğin imanın kurtarmanın yollarını aramış, bunu kendine dert edinmiş, bu vadide Allah’ın rahmet ve inayetine sığınmış ve sonunda kendisine bu asrın bütün manevî yaralarına merhem olacak bir marifet hazinesi ihsan edilmiştir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...