Vehmi düşünceler lümme-i şeytaniyeden mi gelir; sebepleri nelerdir? Vehham ve asabi insanlar nasıl davranmalı ve yaşamalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan zihninde irade dışı ya da istem dışı beliren vehim ve kuruntuların kökü ve kaynağı; kalpteki lümme-i şeytandır. Şeytan, insanın kalbindeki bu makamdan, insanın zihnine şerleri ve kötülükleri üfler ve insanı bu konuda yanıltmaya ve saptırmaya çalışır. Bu yüzden zihnimizde beliren bu tarz vehim ve vesveseler bize ve kalbimize ait değildir. Bize ait olmadığının en büyük delili; bizim bu düşünce ve vehimlerden üzüntü duyup huzursuz olmamızdır. Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Rabian: İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hülâsasıdır. İnsanda bulunan nümunelerin büyük asılları, insan-ı ekberde bizzarure bulunacaktır."

"Meselâ, nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, âlemde Levh-i Mahfuzun vücuduna kat'î delildir; öyle de, insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini, hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir. Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerîrenin vücudunu ihsas ederler."(1)

Şeytan, zaten en çok asabi ve hassas adamlarla uğraşır; adamın asabi ve hassas olmasını iyice işleterek, onu yoldan çıkarmak için uğraşır.

Esasında vesvesenin hiçbir zararı yoktur; şeytanın en zayıf silahıdır. Her Müslüman’a vesvese gelir. Vesvesenin gelmesi imanın sağlamlığındandır. Dini hayatı çok yaşayanlar, daha çok vesveselere maruz kalırlar. Zira vesvesenin hedefinde; nefret ettirme yatmaktadır. Şeytan, kişiyi ümitsizliğe düşürmeyi gaye edinmektedir.

Vesveseye ehemmiyet vermemek lazımdır. Zira o çirkin şeyler bizim kalbimizden çıkmıyor, şeytan onları kalbimize atıyor. Bizim kalbimizden çıkmadığının delili ise; kalbimizin üzülmesidir. Hem istemeyecek ve hem de vesvese atacaktır, böyle bir şey mümkün değildir. Kaldı ki, vesvese bir cezayı gerektirmez, çünkü hayalidir. Yani hayalimizde meydana gelen şeylerdir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...