"Velayet-i vusta" hakkında hem sitenizden hem başka yerlerden okuyoruz; ancak tam açılmıyor, biraz daha geniş bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velâyet-i Kübra; daha çok sahabelerin ve onların yolunda gidenlerin mesleğidir. Bu yol, cadde-i kübrâdır; Allah’ın kula yakınlığından inkişâf eden külli ve feyizli bir meslektir. Mezhep imamları, müçtehitler ve tarikat aktapları buna örnek olarak verilebilir.

Velâyet-i Vusta; sünnet-i seniyyeye ittibâ etmeyi esas alarak imana ve Kur’ân'a hizmet eden büyük mürşitlerin, asfiyaların ve ulemanın yoludur. Bu sıfatları hâiz olan her zat velâyet-i vustaya mazhardır.

Velâyet-i Suğra ise; bildiğimiz normal tarikat ve tasavvuf ehlinin gittiği yoldur.

Velayet-i vusta hakkında çok kapsamlı bir izah ve tarif bulunmuyor. Bizim bu terimden anladığımız mana; velayet ve ilmin dengede gittiği ve asfiya makamındaki ilim ve irfan sahibi velilere verilen, ayrı ve özel bir unvan ve ayrı ve özel bir imtiyazdır.

Velayet-i suğra, vustaya nispetle ilim noktasından noksan ve zayıftır, vusta da kübraya nispetle zayıftır; zira kübra makamındaki velilerin hepsi müçtehit kıvamında ve seviyesindedirler.

Asfiya; sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi ve Hz. Peygambere (asv) vâris olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlara denir. Bu zatlarda velayetin yanında kuvvetli ilim de bulunur. Yani bir nevi velayet ve ilmin kurbiyet alanında dorukta olduğu şahıslardır. Bu zatlar ilim ve nazar noktasından ihata ve külliyet sahibidirler. Suğra makamındaki veliler gibi bir ismin zıllinde ve etkisinde yalpalamıyorlar.

Özetle, vusta makamında velayetle beraber ilim de hükmeder. Bu makamda olan zatlar manevi sultan oldukları gibi, ilimde de otorite sahibidirler. Bu ilmi imtiyazları ile suğra makamından ayrılırlar. Yoksa velayet kurbiyet ve akrabiyet olarak iki kısımdır. Kurbiyet suğra akrebiyet ise Kübra makamındadır. Vustada olan veliler kurbiyet sahasında olmakla birlikte ilmi imtiyazları ile suğradan üstündürler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...