Block title
Block content

Vesvese bahsindeki "Hem kalb yoruluyor." ifadesini nasıl anlamalıyız, kalp yorulur mu? Kalp yorgunluğunu gidermek için ne yapmalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın maddi kalıbı gibi, kalbi de yaptığı vazifelerden dolayı yorulmaktadır. Nasıl ki, akıl veya beyin çok çalışmaktan yorulur; aynı şekilde kalb de yaptığı faaliyet, hizmet ve zikirden yorulur.

İşte kalbin dinlenmeye geçtiği anda, şeytan onun bu halinden istifade eder. Onun boş bıraktığı alanları menfi hayal ve fikirlerle doldurmaya çalışır. Risalelerde bu konunun işlendiği yeri olduğu gibi veriyoruz:

"Tedai-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır. Onda mes'uliyet yoktur. Hem tedaide, mücaveret var; temas ve ihtilat yoktur. Onun için, efkârın keyfiyetleri, birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasılki şeytan ile melek-i ilham, kalb taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları, zarar vermez."

"Öyle de, tedai-yi efkâr saikasıyla istemediğin pis hayalat, gelip nezih efkârın içine girse; zarar vermez. Meğer kasden olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa. Hem kalb yoruluyor. Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor." (1)

Kalbin yorulması, insanın diğer azalarının yorulması gibi doğal bir süreçtir. Lakin yorulan bu kalbi dinlendirmenin ve rahatlatmanın yolları muhteliftir.

Mesela, tefekkür ve zikirle meşgul olan kalp belli bir müddet sonra yorulur. Bu yorgunluğu atmanın en güzel yolu faydalı ve meşru ama eğlenceli  başka bir işle meşgul olmakla olabilir. Üstad Hazretlerinin "rasgele bir şeyle meşgul olur" ifadesi, bu meseleye işaret ediyor. Bize bu hususta düşen şey, bu dinlendirme uğraşılarının helal ve meşru olmasına dikkat etmektir. Çok ders çalışan bir talebe kafasını dinlemek için güzel bir ney taksimi dinlese kafası dinlenir. Kalbi de bu şekilde değerlendirebiliriz.

Meşguliyet değiştirmek, en müessir bir dinlenme aracıdır. Yoğun kitap okumaktan spora geçmek bir dinlenmektir. Sporda belki beden fiziki olarak yorulabilir, ama kafa dinlenir. Aynı ölçü diğer manevi azalarımız içinde geçerlidir. 

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...