"Veya farazâ iki dağ bir teraziyle tartılır iken, terazi müvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilâve edilirse müvazenesi bozulur... Mütemerrid bir fâsıkın fıskı, Arz'ın müvazene-i maneviyesinin bozulmasına vesile olabilir." Bu nasıl olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Terazi ve makine örneği, zaten meseleyi yeterince izah ediyor.

Birbiri ile entegre büyük bir makine dizilimini ele alalım; küçücük bir vida ya da cıvata bu makinenin dişlilerinin arasına düşse, önce dişliler durur, sonra makine durur, sonra diğer makineler durur ve en sonunda da fabrika durur. Küçücük bir cıvata ya da dişli nelere mal oluyor görüyoruz.

Allah dünyayı da böyle birbiri ile entegre birbiri ile ilgili birbiri ile bağlantılı manevi bir fabrika şeklinde dizayn etmiştir. Dünyanın yaratılış sebebi ise, iman ve ibadettir. Şayet insanlar iman ve ibadeti terk eder, küfür ve fısk cıvatalarını dünya fabrikasının dişlileri arasına atarsa, o zaman dünya fabrikası müteessir olur. Müteessir oluşunu da deprem, sel, kuraklık, fırtına vesaire gibi felaketler ile ifade eder.

Bir şey amacının dışına çıkarsa, o şey bozulmaya yok olmaya ya da zarar görmeye müstahak olur. Dünya fabrikasının amacı da yukarıda ifade ettiğimiz gibi, iman ve ibadet ile mükellef olan insanlara beşiklik ve hanelik etmektir. Şayet insanlar yaratılış amacı olan iman ve ibadeti terk edip küfür ve günaha bulanırsa, o zaman var olma nedenleri ortadan kalkar, büyük belaları çağırırlar.

Dünyanın manevi nizamının bozulmasına başta küfür ve şirk, sonra zina, kumar, cinayet, faiz, hırsızlık ve rüşvet, yalancı şahitlik vesaire gibi çirkin günahların insanlar arasında yaygınlaşması sebep olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...