Ahiretin İspatı - İkinci Bölüm

ALTINCI SURET: İşte, gel, bak: Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, hükmediyor. Böyle bir saltanat, kendisine lâyık bir raiyet ister. Halbuki, görüyorsun, bütün raiyet bu misafirhanede toplanmışlar. Misafirhane ise hergün dolar, boşanır...

Okunan Yer: Sözler | Onuncu Söz
Açıklayan: Hakan Oflas

İndirme Linkleri
Yükleniyor...