Allah Depremleri Niçin Yaratıyor, Hikmetleri Nelerdir? (İkinci Bölüm)

Altıncı sual: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işâa edip, adeta tesadüfî ve tabiî ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin mânevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar, ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır?..

Okunan Yer: Sözler, On Dördüncü Söz'ün Zeyli
Açıklayan: Hakan Oflas

İndirme Linkleri
Yükleniyor...