Block title
Block content

Mesnevî-i Nuriye Dersleri, Zeylü'l-Habbe: 6

 

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Herşeyi tahrik eden zerrât-ı müteharrikenin, muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki, herşeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır; o zerratı taşmaktan men’ediyor. O bekçi ise, muhit bir ilmin tecellîsidir ki, o tecellî kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tahavvül eder. Demek, herşey, içerisindeki zerrata bir kalıptır."
Yer: Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe, 11 - 13. İ'lemler
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

Paylaş
Yükleniyor...