Block title
Block content

Mesnevî-i Nuriye, Lâsiyyemalar, Ders: 6

 
Arkadaş! Her birşey için iki suret ve şekil vardır:
 
Biri: Maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi, herşeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir.
 
Diğeri: Mâkuledir ki, birşeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin içtimâından tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir...
 
Okuyan: Sinan Yılmaz
Paylaş
Yükleniyor...