Prof. Dr. Alaaddin Başar ile Nurdan Vecizeler 1.Bölüm

"Bismillah her hayrın başıdır." (Birinci Söz)

"'Bismillahirrahmanirrahîm' yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur." (On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam)

"Bu kâinat öyle bir kitaptır ki, her sahifesi çok kitapları tazammun eder." (Onuncu Söz)

"Ekser küfür ve dalâlet, istib’addan ileri gelir. Yani, akıldan uzak ve muhal görür, inkâr eder." (Onuncu Söz)

"Baharı icad etmeyen, bir elmayı icad edemez. Zira o elma, o tezgâhta dokunuyor." (Onuncu Söz)

Küfür; "İstidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salâh ve hayrı kabule liyakati kalmaz." (Onuncu Söz)

Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...