Semavat, dünya, ahiret ve her şey O'nun mülküdür ifadesinin izah ve ispatı - 2

Sâni-i Zülcelâlin âlem-i ekberdeki san’atı o derece mânidardır ki, o san’at bir kitap suretinde tezahür edip, kâinatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, akl-ı beşer, hakikî fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitab-ı hikmet, o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki, büyük Kitab-ı Mübînin bir nüshası olan Kur’ân-ı Hakîm şeklinde ilân edildi...

Okunan Yer: Yirminci Mektup, 4. Kelime 4.5.Fıkra
Açıklayan: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

İndirme Linkleri
Yükleniyor...