Semavat, dünya, ahiret ve her şey O'nun mülküdür ifadesinin izah ve ispatı - 3

Kâinatın heyet-i mecmuasında tezahür eden haşmet-i rububiyet, vahdâniyet-i İlâhiyeyi ispat edip gösterdiği gibi, zîhayatların cüz’iyatlarına mukannen erzaklarını veren nimet-i Rabbâniye dahi ehadiyet-i İlâhiyeyi ispat edip gösterir. Vâhidiyet ise, bütün o mevcudat Birinindir ve Birine bakar ve Birinin icadıdır. Ehadiyet ise, herbir şeyde, Hâlık-ı Külli Şey’in ekser esmâsı tecellî ediyor demektir.

Okunan Yer: Yirminci Mektup, 4. Kelime 6.Fıkra
Açıklayan: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

İndirme Linkleri
Yükleniyor...