"Vücud tabakalarından kuvvetli bir nevin bir tırnağı, hafif bir tabakanın bir dağını eline alır, çevirir..." Bu cümle ile birlikte vücud tabakalarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Varlıkların kuvvet ve zaaf yönünden muhtelif tabakaları vardır. Nuraniyete yakın olan varlık tabakaları, madde ve kesif olan varlık tabakalara nispetle daha kuvvetli ve daha kayıtlardan azadedir. Yani varlık tabakaları içinde en zayıf ve kararsız olanı, kesif olan maddi ve cismani tabakadır. En kuvvetli ve devamlı olan varlık tabakası ise madde ve cisimden münezzeh olan Allah’ın varlığıdır.

Mesela, insanın hafıza kuvveti maddilikten çok, nuraniliğe yakın olduğu için, manevi ve misali alemden olan binlerce kitap ve görüntüleri içine alıp ezberleyebilir. Ayna ve aynanın yansıma kabiliyeti varlık derecesi bakımından görüntülerden daha kuvvetli olduğu için, kendinden çok büyük ve azametli olan şeylerin imajını ve görüntüsünü içine alıp yansıtabilir. Küçük bir cep aynasına koca semanın yıldızlar ile beraber imaj ve görüntü olarak girmesi buna güzel bir örnektir. Maddi bir yıldız, vücut bakımından ayna ve hafızadan daha kuvvetli olduğu için, ayna ve hafızaya girmesi imkansızdır.

Burada ana tema; kuvvetli olan varlık tabakasının, kendinden kuvvetsiz olan varlık tabakasında kolay ve zahmetsiz tasarruf etmesidir. Allah’ın varlık mertebesi bütün varlık mertebelerinden kıyasa gelmeyecek şekilde daha kuvvetli ve münezzeh olmasından dolayı, sair varlık sahalarında tedbir ve tasarruf ederken, mutlak bir kolaylık ve zahmetsizlik içinde tasarruf eder. Mahluk olan varlık mertebelerindeki kayıt ve maniler Allah için geçerli değildir.

Vücud-u Harici: Maddi ve kevni vücuttur. Vücutlar içinde en kayıtlı ve hantal olan vücuttur. Mertebe olarak vücudun en kesifi ve zayıfıdır.

Vücud-u İlmi: Mahlukatın ve eşyanın, Allah’ın ezeli ilmindeki sabit ve daimi formudur. Bu ilmi vücut, maddi ve kevni vücuttan daha rasih ve daha sağlamdır. Hatta bazı tasavvuf ve felsefe erbabına göre, hakiki vücut, ilmi vücuttur, maddi ve kevni vücutlar bu vücudun zayıf ve yok hükmünde bir yansımasıdır. Üstad Hazretleri belki maddi alemi bir kısım tasavvuf ve felsefe erbabı gibi inkar etmiyor; ama ilm-i vücutların kevni vücutlardan daha sağlam olduğunu da söylüyor.

Vücud-u Misali: Maddi ve kevni vücutların, misal aleminde imaj ve suret olarak yansımasıdır. Mesela, bir taş misal aleminde imaj olarak bir dağ gibi yansır. Böyle olunca misal alemi maddi aleme nispetle, daha hafif ve daha kararsız bir vücut formudur.

Ayna da aynen misal alemi gibi maddi vücutların bir imaj ve suret mahallidir. Varlığı maddeye bağlıdır. Yani bir ateşin aynadaki yansıması, ateşin kendinden daha sağlam demek doğru olmaz. Böyle olunca aynada yansıyan şeylere ilmi vücut demek yanlış olur. Aynadaki görüntü, maddenin hususiyetsiz, temessülsüz bir yansımasıdır.

Mesela; aynadaki ateş imajı insanı yakmaz, ama ateşin kendisi yakar. Demek aynadaki ateş gerçek ve ilmi bir varlık değil, misali ve zayıf bir görüntüden ibarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

greatweb
Ben vücut tabakaları için şöyle bir misal düşündüm. Paylaşmak isterim. Vücud-u haricisi olan bir cisim düşünürsek bunun aynada bir görüntüsü olur. Bu aynaya 1. ayna diyelim. Bu 1. aynadaki görüntünün de 2. bir aynada yansıması olduğunu düşünelim. 2. aynadaki görüntününde 3. bir aynada yansıması olduğunu düşünelim. Daha sonra her aynanın camını değişik renklere boyadığımızı ve aynaların yüzeylerini değiştirdiğimizi düşünelim. 1. aynanın yüzeyinin değişmesi 1. 2. ve 3. aynalarıdaki görüntüleri de değiştiricektir. 2. ayndaki yüzeyin değişmesi de 2. ve 3. aynadaki görüntüyü değiştiricektir. 3. aynadaki yüzeyin değişmesi de sadece 3. aynadaki görüntüyü etkileyecektir. Dolayısıyla 1. ayna en kararlı aynadır. 3. aynada en kararsız aynadır çünkü etkilendiği şeyler 1. aynaya göre daha fazladır. Dışarıdaki cisim ise bu aynalardaki değişiklerin hiçbirinden etkilenmiyecektir. Aynen öylede herşey Allah'ın sıfatlarının ve onun ilminin bir yansımasıdır. Dolayısıyla vücud-u ilmi en kararlıdır. Vücud-u harici daha sonra gelir. En kararsızı da vücud-u misalidir; çünkü o da vücud-u haricinin bir yansımasıdır. Ben sadece benim anladığımı anlattım. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. En doğrusunu Allah bilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Güzel bir örnek olmuş faydalandık Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Vücûd mertebeleri ile vücûd tabakaları arasındaki farkı izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Mertebe ve tabaka aynı anlama geliyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...